Zmiany w KRUS

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Ceny tuczników

=== Ceny tuczników – Wyścig do zadowolenia kieszeni! Witamy w fascynującym świecie hodowli trzody chlewnej i ceny tuczników! Jeśli jesteś inwestorem, rolnikiem lub po prostu pasjonatem branży, to artykuł jest

Czytaj więcej »

Relacja z Dni Otwartych

W dniach 18-20 stycznia odbyły się Dni Otwarte naszej nowoczesnej chlewni w miejscowości Jaszkowo w województwie wielkopolskim. Towarzyszyła nam firma Big Dutchman, która w większości wyposażyła nasz budynek między innymi

Czytaj więcej »
Foto: KRUS

Już znamy nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentownych.

Z dniem 1 września br. nastąpiły zmiany w kwotach przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentownych z KRUS. Nowe kwoty miesięcznego przychodu zostały ustalone na podstawie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z przepisami prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku przekroczenia tzw. dopuszczalnych kwot obliczanych na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim kwartale br. wynosiło 5 504 zł 52gr.)

Jak czytamy na stronie KRUS od 1 września kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty stanowią:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 853 zł 20 gr., (oznacza to, że jeżeli przychody osiągane przez emeryta lub rencistę nie przekraczają tej kwoty, to świadczenie wypłacane jest nadal w dotychczasowej wysokości.)
  • 130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 7 155 zł 90 gr. (oznacza to, że w przypadku osiągnięcia przychodów przekraczających tę kwotę, wówczas następuje zawieszenie części uzupełniającej rolniczego świadczenia emerytalno-rentownego.)

Jeśli przychody przekraczają kwotę 3 853 zł 20 gr., a nie przekraczają kwoty stanowiącej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od dnia 1 września 2021r. – 7 155 zł 90gr.), powoduje to zmniejszenie części uzupełniającej o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia (646,67 zł oraz 549,91 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba).

Co ważne, bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiety oraz 65 lat dla mężczyzny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

Ogłoszone kwoty obowiązujące od 1 września br. są niższe od tych, które zostały ogłoszone 1 czerwca br. W czerwcu tego roku wysokość stanowiła 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3 977,10 zł oraz 130 proc. tego wynagrodzenia, czyli 7 386,10 zł.

Źródło: www.krus.gov.pl

Call Now Button