Przepisy do zmiany

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Ceny tuczników

=== Ceny tuczników – Wyścig do zadowolenia kieszeni! Witamy w fascynującym świecie hodowli trzody chlewnej i ceny tuczników! Jeśli jesteś inwestorem, rolnikiem lub po prostu pasjonatem branży, to artykuł jest

Czytaj więcej »

Relacja z Dni Otwartych

W dniach 18-20 stycznia odbyły się Dni Otwarte naszej nowoczesnej chlewni w miejscowości Jaszkowo w województwie wielkopolskim. Towarzyszyła nam firma Big Dutchman, która w większości wyposażyła nasz budynek między innymi

Czytaj więcej »
nabór dla grup
#HodowcyRazem do Ministra Lecha Kołakowskiego w sprawie ograniczeń w obrocie nawozami naturalnymi.

POLPIG wraz z pozostałymi członkami inicjatywy #HodowcyRazem wystosowali pismo do Ministra Lecha Kołakowskiego dot. ograniczeń w obrocie nawozami sztucznymi. Według inicjatywy obecne przepisy ograniczają wprowadzanie do obrotu gnojowicy, co przekłada się na dostępność do dobrego nawozu naturalnego przy utrzymującej się drożyźnie nawozów mineralnych. – Jedynie liberalizacja tych przepisów może pomóc agrobiznesowi, jak i środowisku – twierdzą.

Według obowiązujących przepisów producenci, którzy utrzymują powyżej 2000 szt. tuczników lub 750 macior, są zobowiązani wykorzystać 70 proc. wytwarzanego nawozu naturalnego, jakim jest gnojowica, na gruntach będących w ich posiadaniu. Zbyciu lub udostępnieniu dla innych rolników podlega jedynie 30 proc. nawozu. Przepis ten w aktualnej sytuacji ograniczonej dostępności nawozów mineralnych oraz ich wysokich cen nie jest zbieżny z oczekiwaniami rolników, czego dowodem jest szerokie poparcie podpisanych pod listem rolniczych organizacji branżowych. Przepis ten skutkuje jednocześnie większymi emisjami gazów cieplarnianych, gdyż producenci często zmuszeni są transportować nawozy naturalne na duże odległości – do pól położonych daleko, ale do których mają tytułu użytkowania.

Zbyt mała liczba biogazowni rolniczych na terenie kraju również nie pozwala na zagospodarowanie wytwarzanej gnojowicy na cele energetyczne. W opinii inicjatywy liberalizacja przepisów jest niezbędna, aby odwrócić niekorzystny trend spadku pogłowia świń w Polsce oraz poprawić konkurencyjność krajowej produkcji roślinnej w stosunku do rolników unijnych, których takie ograniczenia nie obowiązują, a także ograniczyć zużycie paliw i emisje gazów cieplarnianych.

Ponadto w liście do ministra padła propozycja spotkania w resorcie rolnictwa, aby przedstawić propozycję odpowiednich rozwiązań legislacyjnych przygotowanych przez branżowe organizacje rolnicze.

Źródło: www.polpig.pl

Call Now Button