Eko a produkcja trzody

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Ceny tuczników

=== Ceny tuczników – Wyścig do zadowolenia kieszeni! Witamy w fascynującym świecie hodowli trzody chlewnej i ceny tuczników! Jeśli jesteś inwestorem, rolnikiem lub po prostu pasjonatem branży, to artykuł jest

Czytaj więcej »

Relacja z Dni Otwartych

W dniach 18-20 stycznia odbyły się Dni Otwarte naszej nowoczesnej chlewni w miejscowości Jaszkowo w województwie wielkopolskim. Towarzyszyła nam firma Big Dutchman, która w większości wyposażyła nasz budynek między innymi

Czytaj więcej »

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej: zrównoważony rozwój nie oznacza redukcji produkcji zwierzęcej.

W związku z konsultacjami projektu Planu strategicznego WPR 2021-2027 dużo mówi się w ostatnim czasie o zrównoważonym rozwoju produkcji zwierzęcej.

Według Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej propozycje zredukowania unijnej produkcji zwierzęcej jako remedium na zagrożenia środowiskowe i klimatyczne nie stanowią rozwiązania w skali globalnej. – To właśnie w Unii Europejskiej wprowadzono stosunkowo efektywne i przyjazne środowisku systemy produkcji zwierzęcej. Przy rosnącym światowym zapotrzebowaniu na żywność pochodzenia zwierzęcego, przeniesienie produkcji do innych rejonów, o technologiach nieuwzgledniających wymagań środowiskowych, może spowodować pogorszenie wpływu na klimat w skali globalnej – tłumaczy stanowisko związku prezes Aleksander Dargiewicz.

Ogólne rozumienie zrównoważonego rozwoju sprowadza się do utrzymania lub zwiększenia produkcji świń, która przyczyni się do ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko i klimat. – Ten cel można jednak również uzyskać poprzez wzrost efektywności produkcji i wprowadzenie technologii o mniejszej uciążliwości środowiskowej – twierdzi Dargiewicz.

W produkcji świń można wiele poprawić, zwłaszcza w zakresie zmniejszenia wskaźnika upadków szczególnie u prosiąt i macior. Zapewnienie lepszych warunków utrzymania, wielofazowego żywienia, lepszej opieki weterynaryjnej, wprowadzenie systemów jakościowych będzie podstawą przyszłej produkcji.

– Produkcja zwierzęca wpisuje się cyrkulacyjny system produkcji żywności. Wykorzystanie nawozów naturalnych redukuje potrzebę stosowania nawozów sztucznych i zapewnia naturalny obieg azotu w przyrodzie podnosząc zawartość węgla w glebie – tłumaczy prezes KZP-PTCh.

I tak według KZP-PTCh znaczącym elementem służącym ograniczeniu ilości emisji amoniaku, azotanów i podtlenków azotu do środowiska jest umiejętne stosowanie nawozów naturalnych wytworzonych na fermie. Służy temu zarówno przykrywanie szczelnych zbiorników do przechowywania nawozów, wystarczających na 6-cio miesięczną produkcję, jak i terminowa aplikacja nawozów bezpośrednio do gleby lub „pod pług”. Zastosowanie odchodów zwierzęcych jako substrat do biogazowni nie tylko ograniczy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, ale również poprawi przychody gospodarstw z generowania energii odnawialnej.

– Poprzez zwiększenie wydajności produkcji zwierzęcej, wprowadzenie technologii o mniejszej szkodliwości dla środowiska oraz lepsze wykorzystanie cyrkulacyjnego systemu produkcji można nie tylko znacznie zminimalizować negatywne skutki dla środowiska, ale także wzmocnić pozytywny wpływ dla ograniczenia zmian klimatu – podsumowuje Dargiewicz.

Według Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej powinniśmy szukać takich rozwiązań, które nie tyle będą ograniczały produkcję zwierzęcą w Unii Europejskiej, ale służyły jej mieszkańcom i środowisku.

Źródło: www.kzp-ptch.pl

Call Now Button