Dzieci w gospodarstwie rolnym

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Ceny tuczników

=== Ceny tuczników – Wyścig do zadowolenia kieszeni! Witamy w fascynującym świecie hodowli trzody chlewnej i ceny tuczników! Jeśli jesteś inwestorem, rolnikiem lub po prostu pasjonatem branży, to artykuł jest

Czytaj więcej »

Relacja z Dni Otwartych

W dniach 18-20 stycznia odbyły się Dni Otwarte naszej nowoczesnej chlewni w miejscowości Jaszkowo w województwie wielkopolskim. Towarzyszyła nam firma Big Dutchman, która w większości wyposażyła nasz budynek między innymi

Czytaj więcej »
Foto: WIR

BHP dzieci w gospodarstwach rolnych to istotna kwestia, szczególnie w okresie wakacyjnym.

Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt. Zawsze w okresie wakacyjnym wzrasta liczba wypadków w rolnictwie, również tych z udziałem dzieci. Co prawda według danych Państwowej Inspekcji Pracy ubiegły rok 2020 okazał się w tej kwestii wyjątkowo optymistyczny, to nadal należy być bardzo ostrożnym. W statystykach wypadkowych zgłoszono do KRUS 10974 wypadków, czyli o 19,6 proc. mniej niż w 2019 r.

Rodzice mają prawo angażować dzieci do pracy, pod warunkiem, że wykonywane czynności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i rozwoju dziecka. Zgodnie z przepisami prawa praca dzieci jest zabroniona, jednak Kodeks rodzinny i opiekuńczy stwierdza, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i u nich mieszka, jest zobowiązane pomagać w gospodarstwie, w domyśle, domowym. Pomoc dziecka jest dopuszczalna pod warunkiem, że jest adekwatna do jego możliwości fizycznych i psychicznych.

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia:

 • obsługa ciągników i maszyn rolniczych oraz ich sprzęganie,
 • zabronione jest dzieciom kierowanie ciągnikami rolniczymi,
 • nie wolno powierzać dzieciom obsługi maszyn rolniczych,
 • niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefach pracy maszyn i pojazdów rolniczych,
 • nie wolno angażować dzieci do sprzęgania maszyn z ciągnikiem,
 • niedopuszczalne jest przybywanie na pomostach załadunkowych w trakcie pracy.

Pozyskanie i obróbka drewna:

 • nie wolno dzieciom przerzynać drewna pilarką tarczową,
 • nie wolno pracować dzieciom przy pilarkach łańcuchowych,
 • dzieci nie mogą pracować przy ścinaniu drzew oraz załadunku i rozładunku drewna,
 • nie należy angażować dzieci do rąbania drewna.

Obsługa zwierząt gospodarskich:

 • nie angażujemy dzieci do obsługi zwierząt o dużej masie ciała, szczególnie samców rozpłodowych i samic karmiących,
 • dzieci nie pomagają przy załadunku i rozładunku zwierząt.

Spawanie elektryczne i gazowe:

 • spawanie należy do prac zabronionych dzieciom.

Prace z przy substancjach chemicznych i nawozach:

 • należy chronić dzieci przed dostępem substancji chemicznych, paliw i nawozów,
 • nie wolno dzieciom pracować przy rozpuszczalnikach organicznych,
 • przy środkach ochrony roślin mogą pracować wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

Zagrożenie pożarem i poparzeniem:

 • nie wolno angażować dzieci do rozpalania i obsługi pieców centralnego ogrzewania.

Prace w zamkniętych zbiornikach:

 • dzieci nie mogą mieć kontaktu z pracą przy silosach, zamkniętych zbiornikach, szambach, gnojówkach i gnojowicy.

Praca na wysokości i w wykopach ziemnych:

 • wszelkie prace na wysokości np. na drabinach, dachach itp. są wzbronione przez dzieci,
 • nie powierzamy dzieciom kopania rowów i dołów.

Praca w szkodliwych warunkach:

 • dzieci nie mogą przebywać w środowisku o dużym natężeniu hałasu i w pomieszczeniach zapylonych.

Dźwiganie i przenoszenie:

 • nie wolno dzieciom wykonywać pracy w długotrwałej nienaturalnej pozycji ciała,
 • dzieci nie mogą dźwigać i przenosić ciężkich przedmiotów.

– Powiększająca się świadomość rolników w zakresie bezpieczeństwa pracy i życia na wsi pozytywnie wpływa na spadek wypadków w gospodarstwach rolnych. Wielkopolska Izba Rolnicza regularnie prowadzi działania prewencyjne zmierzające do ograniczenia liczby wypadków na obszarach wiejskich. Pamiętajmy, że osoby dorosłe odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci – podsumowuje Paweł Bydałek z WIR.

Źródło: www.wir.org.pl

Call Now Button