Wielkopolska nadal w czołówce

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Ceny tuczników

=== Ceny tuczników – Wyścig do zadowolenia kieszeni! Witamy w fascynującym świecie hodowli trzody chlewnej i ceny tuczników! Jeśli jesteś inwestorem, rolnikiem lub po prostu pasjonatem branży, to artykuł jest

Czytaj więcej »

Relacja z Dni Otwartych

W dniach 18-20 stycznia odbyły się Dni Otwarte naszej nowoczesnej chlewni w miejscowości Jaszkowo w województwie wielkopolskim. Towarzyszyła nam firma Big Dutchman, która w większości wyposażyła nasz budynek między innymi

Czytaj więcej »
świnie warchlaki prosiaki

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2022 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat pogłowia trzody chlewnej w Polsce w czerwcu 2022r. Według nich pogłowie świń w czerwcu 2022 r. liczyło 9611,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 12,9 proc. Redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń, w szczególności w grupie loch prośnych, gdzie wyniosła 17,6 proc.

Na początku czerwca 2021 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9611,2 tys. sztuk i było niższe o 1422,1 tys. sztuk (o 12,9 proc.) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2021 roku, a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2021 r. – niższe o 631,2 tys. sztuk, tj. o 6,2 proc.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2021 r. o 128,8 tys. sztuk (o 17,5 proc.) do poziomu 606,4 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 89,3 tys. sztuk (o 17,6 proc.) do 417,6 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2021 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 47,7 tys. sztuk (o 7,3 proc.), w tym macior prośnych spadła o 16,3 tys. sztuk, tj. o 3,7 proc.

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (35,6 proc.), mazowieckie (12,7 proc.), łódzkie (9,4 proc.) i kujawsko-pomorskie (9,3 proc.). Najmniejsze udziały miały województwa: podkarpackie (0,8 proc.), lubuskie (0,9 proc.) i małopolskie (1,0 proc.).

Źródło danych GUS: www.stat.gov.pl

Call Now Button