Więcej czasu na papiery

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Ceny tuczników

=== Ceny tuczników – Wyścig do zadowolenia kieszeni! Witamy w fascynującym świecie hodowli trzody chlewnej i ceny tuczników! Jeśli jesteś inwestorem, rolnikiem lub po prostu pasjonatem branży, to artykuł jest

Czytaj więcej »

Relacja z Dni Otwartych

W dniach 18-20 stycznia odbyły się Dni Otwarte naszej nowoczesnej chlewni w miejscowości Jaszkowo w województwie wielkopolskim. Towarzyszyła nam firma Big Dutchman, która w większości wyposażyła nasz budynek między innymi

Czytaj więcej »
Foto: MRiRW

Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do 17 czerwca br. to dobra informacja dla rolników.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu terminu na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz wybranych płatności w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jak również przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

Decyzja Ministra uargumentowana jest występującymi nadal ograniczeniami i trudnościami administracyjnymi spowodowanymi pandemią SARS-CoV-2 oraz ze względu na niektóre zmiany wprowadzone w 2021 r. w odniesieniu do zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności.

Do 17 czerwca br. został wydłużony termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, płatności w ramach PROW oraz wnoszenia ewentualnych zmian do wniosków. Wnioski będzie można składać także po terminie 17 czerwca – do 12 lipca br., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków, kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.

Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo

Call Now Button