Kontrole mimo wszystko

mrirw logo

Pomimo pandemii nie ma możliwości zawieszenia kontroli ARiMR w gospodarstwach rolnych. Według prawa unijnego jest to niedopuszczalne.