Czy da się zrobić więcej?

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Ceny tuczników

=== Ceny tuczników – Wyścig do zadowolenia kieszeni! Witamy w fascynującym świecie hodowli trzody chlewnej i ceny tuczników! Jeśli jesteś inwestorem, rolnikiem lub po prostu pasjonatem branży, to artykuł jest

Czytaj więcej »

Relacja z Dni Otwartych

W dniach 18-20 stycznia odbyły się Dni Otwarte naszej nowoczesnej chlewni w miejscowości Jaszkowo w województwie wielkopolskim. Towarzyszyła nam firma Big Dutchman, która w większości wyposażyła nasz budynek między innymi

Czytaj więcej »
Foto: Logo Komisji Europejskiej


Komisja Europejska zamierza wprowadzić wzmocnione środki bezpieczeństwa biologicznego w strefach ASF.

Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej poinformował, że od 21 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska zamierza wprowadzić wzmocnione środki bezpieczeństwa biologicznego. Mają one mieć zastosowanie dla gospodarstw utrzymujących świnie w strefach ASF, w przypadku dozwolonego przemieszczania świń pochodzących z tych gospodarstw poza te strefy. Dotyczyć ma to też materiału biologicznego pochodzącego od świń utrzymywanych w strefie czerwonej – poza tę strefę, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od świń utrzymywanych w strefie czerwonej – poza tę strefę oraz świeżej wieprzowiny oraz produktów wieprzowych (w tym osłonek) uzyskanych od świń utrzymywanych w strefie czerwonej i niebieskiej – poza te strefy.

Gospodarstwa prowadzące fermy trzody chlewnej zlokalizowane w strefach żółtej, czerwonej oraz niebieskiej, w przypadku dozwolonego przemieszczania poza te strefy, muszą zapewnić stosowanie następujących wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego na fermach:

 • brak kontaktu bezpośredniego lub pośredniego utrzymywanych świń z dzikami oraz między świniami utrzymywanymi na różnych fermach (gospodarstwach),
 • odpowiednie środki higieniczne, takie jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu i wychodzeniu z pomieszczeń, w których trzymane są świnie,
 • mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń, w których trzymane są świnie,
 • brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin po jakimkolwiek polowaniu związanym z dzikami lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikimi świniami,
 • zakaz wstępu do gospodarstw (w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie) osób nieupoważnionych lub wjazdu nieautoryzowanych środków transportu,
 • odpowiednią ewidencję osób i środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa, w którym trzymane są świnie,
 • pomieszczenia i budynki inwentarskie, w których utrzymywane są świnie, muszą:
 • być zabudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść na teren gospodarstwa czy budynków, ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami lub ich paszą i ściółką;
 • zapewnić mycie i dezynfekcję rąk;
 • umożliwić czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń;
 • posiadać odpowiednie przebieralnie zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których trzymane są świnie;
 • ogrodzenie (odporne na sforsowanie przez zwierzęta) co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których trzymana jest pasza i ściółka;
 • musi istnieć plan bezpieczeństwa biologicznego zatwierdzony przez właściwy organ danego państwa członkowskiego, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe.

Plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej:

 1. ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla personelu odpowiednich do typu gospodarstwa, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;
 2. tworzenie i przegląd (jeżeli dotyczy) uzgodnień logistycznych dotyczących wprowadzania nowych utrzymywanych świń do gospodarstwa;
 3. procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów inwentarskich, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu;
 4. zasady dotyczące spożywania żywności przez personel na miejscu (jeżeli dotyczy) oraz zakaz trzymania świń przez personel obsługujący świnie;
 5. specjalny program okresowych szkoleń personelu fermy;
 6. tworzenie i przegląd (jeżeli dotyczy) rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia właściwego oddzielenia między różnymi jednostkami epidemiologicznymi i unikania bezpośredniego lub pośredniego kontaktu trzody chlewnej z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub innymi jednostkami gospodarstwa;
 7. procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów bezpieczeństwa biologicznego podczas rozbudowy obiektów inwentarskich lub wykonywania remontów bieżących;
 8. audyt wewnętrzny lub samoocena wyników i plan poprawy bioasekuracji w celu egzekwowania środków bezpieczeństwa biologicznego.

Źródło: www.kzp-ptch.pl

Call Now Button